Desain Xiangqiao Sheng

Para model mengenakan desain Xiangqiao Sheng di peragaan busana pekan mode Tiongkok di Beijing, Tiongkok.

Foto: Ng Han Guan/AP